ข่าวสารล่าสุด

งานพระอาทิตย์แห่งปัญญาหนึ่งพันดวง ร่วมวิถีหมากล้อมพาเย็นใจ
และการแข่งขันหมากล้อมแบบฝั่งละ 3 คน ภายใต้หัวข้อ
หอมรวยรินกลิ่นบัวบานยามหน้าร้อน กระดานหมากรุกไหว ณ กลางใจบัว ครั้งที่ 13
เพื่อชิง “ถ้วยรางวัลเมฆวนา”

微信图片_20210712091804.jpg

วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2021 “งานพระอาทิตย์แห่งปัญญาหนึ่งพันดวง ร่วมวิถีหมากล้อมพา เย็นใจ และการแข่งขันหมากล้อมแบบฝั่งละ 3 คน ภายใต้หัวข้อหอมรวยรินกลิ่นบัวบานยามหน้าร้อน กระดานหมากรุกไหว ณ กลางใจบัว ครั้งที่ 13 เพื่อชิงถ้วยรางวัลเมฆวนา” ปิดม่านการแข่งขัน ณ วัดห ลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว สำเร็จบริบูรณ์แล้วด้วยดีนับเป็นกำหนดการทั้งสิ้น 2 วัน

微信图片_20210712091814.jpg

พระอาทิตย์แห่งปัญญาหนึ่งพันดวง ร่วมวิถีหมากล้อมพาเย็นใจ พระอาทิตย์แห่งปัญญาหนึ่งพันดวง ในที่นี้หมายถึง “พระพุทธเจ้า 1,000 พระองค์” ในกัปปัจจุบันคือภัทรกัป ส่วนพระศากยมุนีพุทธ เจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 4 ในภัทรกัป พระสูตรกล่าวไว้ว่า “สรรพสัตว์ทั้งหมดล้วน บริบูรณ์ด้วยพุทธภาวะ สรรพสัตว์ทั้งหมดล้วนบรรลุพุทธะได้” “พระพุทธเจ้า 1,000 พระองค์” ก็อาจ เปรียบได้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานแข่งขันทั้งหมด

微信图片_20210712091821.jpg

พระธรรมาจารย์เจี้ยฝ่า ผู้ตรวจการวัดแห่งวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว  ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนพระมหาเถระกวงเฉวียน กล่าวสุนทรพจน

微信图片_20210712091829.jpg

คุณหลินเจี้ยนเชา นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศจีน กล่าวสุนทรพจน์

微信图片_20210712091841.jpg

คุณจูเสี่ยวตัน กรรมการประจำสภาปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีน  และหัวหน้าคณะกรรมการฮ่องกง มาเก๊า กับไต้หวัน

微信图片_20210712091752.jpg

มรรคาแห่งหมากล้อม ทั้งกว้างใหญ่และลึกล้ำ ในท่ามกลางโลกของความเป็นคู่อันมีดำและขาวนี้ผู้คน ต่างพากันอธิบายความเป็นไปในจักรวาลกับภูมิปัญญาในชีวิตมนุษย์ผ่านเกมหมากล้อม ประกอบกับ การเผยแผ่และพัฒนาการของพุทธศาสนาเอง ทำให้หมากรุกและพุทธศาสนาผสมผสานเข้าด้วยกัน อย่างแนบแน่นเหมือนน้ำกับนม แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่หลาก สีสัน

微信图片_20210712091746.jpg

ความศรัทธาในพุทธศาสนาของพระจักรพรรดิเหลียงอู่ตี้ นำพาหมากล้อมเข้าสู่วัดวาอาราม ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา “ต้องได้ยินเสียงหมากล้อมที่ถูกวางอยู่ในทุกทุกวัด” พระสงฆ์จำนวนมากได้อาศัยหมาก ล้อมเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่พระธรรม ณ สมาคมสหายหมากล้อม เช่นพระสงฆ์ผู้สูงส่งอย่างพระ กุมารชีพ พระอุปัชฌาย์อี้สิง ตลอดจนพระอาจารย์เซนเต้าจี้ ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จึงเป็น ที่แน่ชัดว่าหมากล้อมมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ในวิถีพุทธ และเมื่อนำเทคนิค ศิลปะของหมากล้อมมาผสมผสานกับวัฒนธรรมพุทธศาสนา ย่อมทำให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วิเศษอัน มุ่งหวังไว้ได้อย่างแน่นอน

微信图片_20210712091852.jpg

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ทางวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว ได้ริเริ่มส่งเสริมการบูรณาการและพัฒนา วัฒนธรรม “หมากล้อมวิถีเซ็น” อย่างแข็งขัน โดยมีการเปิดชั้นเรียนวัฒนธรรมหมากล้อม และจัดให้มี กิจกรรมแข่งขันหมากล้อมเป็นหมู่คณะหลายครั้งด้วยกัน ทั้งยังก่อตั้งทีมหมากล้อมสำหรับพระสงฆ์  ด้วยความตระหนักรู้ในการสืบทอดวัฒนธรรม จึงนำเอาหมากล้อมกับการบำเพ็ญตนมาผสานเข้าไว้ ด้วยกัน ทำให้วัฒนธรรมหมากล้อมได้รับการฟื้นฟูและกลับมามีชีวิตอีกครั้งในสังคมยุคใหม่

微信图片_20210712091903.jpg

การแข่งขันหมากล้อมแบบฝั่งละ 3 คน เพื่อชิง “ถ้วยรางวัลเมฆวนา” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการ แข่งขันหมากล้อมอันเป็นประเพณีของวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว มีการเสวนาร่วมกันในหมู่สหาย สมาคมหมากล้อม เพื่อศึกษาหมากล้อมวิถีเซนจนเจนจบ ส่งเสริมแก่นแท้ของแนวคิดที่ซ่อนเร้นอยู่ใน วัฒนธรรมหมากล้อมให้เจริญรุ่งเรือง แสดงให้เห็นถึงความงดงามร่วมสมัยและเสน่ห์วัฒนธรรมภายใต้ วัฒนธรรมหมากล้อมแห่งชาติจีนได้อย่างเต็มที่ ผู้เล่นหมากล้อมนิยมสนทนากันด้วยภาษามือ นั่งสงบ นิ่งตั้งสติอยู่กับตนเองจนสามารถผ่านรอบสี่ จากผู้เล่นทั้งหมด 64 คน ใน 16 ทีมหมากล้อม ทีมนะโม พระอัตยุจจคามีพุทธเจ้าได้รางวัลอันดับที่ 1 (ชื่อทีมทั้งหมดเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์พระนามพระพุทธเจ้า 1,000 พระองค์ แห่งกัปปัจจุบันชื่อภัทรกัป ซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่านะโมที่แปลว่าขอนอบน้อมอยู่เสมอ อนึ่ง พระพุทธ นามอัตยุจจคามียังปรากฏในคัมภีร์ลลิตวิสตระบทที่หนึ่งอีกด้วย)

微信图片_20210712091913.jpg


520 人数