ข่าวสารล่าสุด

พิธีวางศิลาฤกษ์หอสมุดบุญวัฒนาแห่งอำเภออู่อี้
จัดขึ้น ณ วัดบุญวัฒนาราม พุทธสถานโบราณอายุนับพันปี

640.jpeg

ช่วงเช้าของวันที่ 11 เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2021 (วันที่ 6 เดือน 9 ตามปฏิทิน

จันทรคติจีน) พิธีวางศิลาฤกษ์หอสมุดบุญวัฒนาแห่งอำเภออู่อี้จัดขึ้น ณ วัดบุญ

วัฒนาราม (วัดเหยียนฝูซื่อ) พุทธสถานโบราณอายุนับพันปี ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดสาขา

ของวัดหลิงหยิ่นซื่อ คณะผู้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภออู่อี้ เมืองจินฮว่า 

และมณฑลเจ้อเจียง พระเถรานุเถระ คณะสาธุชนผู้ศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศ 

ตลอดจนผู้แทนจากวงการต่างๆ กว่า 200 ท่าน รวมตัวพร้อมเรียงกัน ณ วัดบุญ

วัฒนารามแห่งอำเภออู่อี้ โอกาสพิเศษอย่างยิ่งนี้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตามหาชน

640-1.jpeg

640-2.jpeg

ช่วงเช้าเวลา 9 นาฬิกา 30 นาที เริ่มต้นพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วยการพรมน้ำมนต์

พิสุทธิ์ ตามประเพณีในพระพุทธศาสนา มหาชนทุกภาคส่วนร่วมใจกันสาธยายมนต์ 

“ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” “มหากรุณาธารณี” และพรมน้ำมนต์พิสุทธิ์ด้วยกิ่งหลิ่ว

เวียนรอบมณฑลพิธีร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอคุณพระศรีรัตนตรัย ทวยเทพนาคนิกร เหล่าพระธรรมบาลโปรดพิทักษ์รักษา ให้โครงการนี้ขับเคลื่อนราบรื่นพัฒนา งาน

เสร็จสมบูรณ์ในเร็ววัน บุญประสิทธิ์ประสพผลทุกภาคส่วน

640-6.jpeg

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนได้กล่าวในการแสดงปาฐกถาว่า ภายใต้เบื้องหลัง

ของมณฑลเจ้อเจียงที่สามารถตอบสนองเชิงบวกกับการพัฒนาและการสร้างเขต

สาธิตความมั่งคั่งร่วมกันในระดับคุณภาพสูง การก่อตั้งหอสมุดบุญวัฒนาแห่งอำเภออู่

อี้จึงได้รับการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญจากคณะท่านผู้นำในระดับต่างๆ ของ

อำเภออู่อี้ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งจากหอสมุดประจำมณฑลเจ้อเจียง

พวกเราได้อาศัยกำลังของหอสมุดประจำมณฑลเจ้อเจียง โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเมฆ

วนาแห่งเมืองหางโจว เจาะลึกภาษาศาสตร์ที่มีอยู่ในตนเอง สะท้อนให้เห็นผลผลิต

ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า หอสมุดบุญวัฒนาได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของปวง

ประชา ให้มีจิตวิญญาณแห่งความมั่งมีกลายเป็นสัญลักษณ์ที่โด่ดเด่นของ “ความมั่ง

คั่งร่วมกันแห่งอำเภออู่อี้”

640-8.jpeg

ช่วงค่ำของวันที่ 10 เดือนตุลาคม งานชุมนุมผู้นิยมชมชอบวิถีชาเลิศรสตาม

แนวเซนของวัดบุญวัฒนารามแห่งเมืองอู่อี้ ประจำปี ค.ศ. 2021 ได้จัดขึ้นในหัวข้อ 

“งานบุญวัฒนาอ่านตำรากวีชาสัมผัสที่สุดแห่งความหอม” ณ วัดบุญวัฒนาราม พุทธ

สถานโบราณอายุนับพันปีกลิ่นหอมของชาได้ฟุ้งกระจายไปทั่วภายในวัดบุญวัฒนา

ราม ในงานนี้บุคคลผู้มีใจรักวัฒนธรรมชามารวมตัวกันกว่า 150 ท่าน เพื่อเข้าร่วมชม

งานชุมนุมผู้นิยมชมชอบวิถีชาเลิศรสตามแนวเซน

วัดบุญวัฒนารามตั้งอยู่หลังเขาหน้าน้ำบริเวณเมืองเถาซีกล่าวกันว่าอุดม

สมบูรณ์ด้วยต้นท้อและสายน้ำที่งดงามจนได้รับการขนานนามว่า “เถาหยวน” 

ธรรมชาติที่ทรงพลังนี้ทำให้จิตใจของผู้คนสงบนิ่งลง ในขณะเผชิญกับแสงแดดยามเช้า

เบื้องหน้าพระสถูปแห่งปัญญาที่ตั้งตระหง่าน เสียงบรรยายพระคัมภีร์ลอยไปตามลม

ทั่วเมือง สระกระจกในภาพวาดสะท้อนกำแพง จิตสะอาดสายธารน้ำใสในลมหายใจ 

ม้วนภาพวาดเปล่งประกายทอแสงผ่านช่องทางแห่งเดือนปี ตลอดเวลาหลายศตวรรษ

มรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ได้ผ่านโลกมาอย่างโชกโชนและยาวนานจนตกผลึก

เป็นวัดเล็กๆ แห่งนี้


635 人数