ข่าวสารล่าสุด


วัดเทียนฉือฉานซื่อ เขาโม่กานซาน 
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์

640-12.jpeg

ช่วงเช้าของวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน ปีค.ศ. ๒๐๒๒ พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ จัดขึ้นที่วัดเทียนฉือฉานซื่อ (วัดสระทิพย์ นิกายเซน) เขาโม่กานซาน ซึ่งเป็นวัดในสังกัดพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียงโดยตรง การนี้มีพระธรรมาจารย์กวงเฉวียน ประธานพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง เป็นประธานในพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อชำระมณฑลพิธี

640-13.jpeg

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน ประธานพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำโครงการ


หลังเสร็จสิ้นพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้ว พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน ประธานพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง กล่าวต้อนรับคณะสาธุชนด้วยความคิดถึง พร้อมทั้งแนะนำสถานะโครงการ คุณจงซินจาง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์และศาสนาประจำมณฑลเจ้อเจียง และคุณหลิวเหวินปอ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสภามณฑลเจ้อเจียง ต่างก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ เพื่อแสดงความยินดีกับโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ ต่อจากนั้น คณะผู้นำที่มาเข้าร่วมงานประชุมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมกันทำพิธีเปิดแผ่นป้าย พร้อมทั้งพิธีเปิดหน้าดินวางศิลาฤกษ์โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเทียนฉือฉานซื่อ เขาโม่กานซาน 

640-14.jpeg

คุณจงซินจาง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์และศาสนาประจำมณฑลเจ้อเจียง กล่าวสุนทรพจน์

640-15.jpeg

คุณหลิวเหวินปอ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสภามณฑลเจ้อเจียง กล่าวสุนทรพจน์

หลังเสร็จสิ้นพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้ว พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน ประธานพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง กล่าวต้อนรับคณะสาธุชนด้วยความคิดถึง พร้อมทั้งแนะนำสถานะโครงการ คุณจงซินจาง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์และศาสนาประจำมณฑลเจ้อเจียง และคุณหลิวเหวินปอ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสภามณฑลเจ้อเจียง ต่างก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ เพื่อแสดงความยินดีกับโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ ต่อจากนั้น คณะผู้นำที่มาเข้าร่วมงานประชุมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมกันทำพิธีเปิดแผ่นป้าย พร้อมทั้งพิธีเปิดหน้าดินวางศิลาฤกษ์โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเทียนฉือฉานซื่อ เขาโม่กานซาน

วัดเทียนฉือฉานซื่อ ตั้งอยู่ในเขตจุดชมวิวระดับชาติของเขาโม่กานซาน มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๗๐๐ ปีแล้ว ตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน ในระหว่างรัชศกจื้อซุ่น (ปีค.ศ.๑๓๓๐-๑๓๓๓) เคยมีพระอาจารย์เซนธุดงค์มาจำพรรษาคือท่านหยวนองซิ่น และท่านอวี้จือ ผู้ฟื้นฟูคำสอนเซนให้รุ่งเรืองไพศาล ภายหลังราชวงศ์หมิงและชิงเป็นต้นมา ได้ผ่านความรุ่งเรืองและความเสื่อมโทรมมาหลายครั้ง ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานักปราชญ์และบัณฑิตหลายท่าน ต่างก็ได้ทัศนาจรมาเยือนวัดเทียนฉือฉานซื่อกันทั้งนั้น จึงหลงเหลือบทกวี บันทึกการเดินทาง และจารึกหินบนหน้าผาไว้เป็นมรดกอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งสั่งสมทางธรรมชาติที่ลุ่มลึกผสมผสานกับวัฒนธรรมของมนุษย์

เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ วัดเทียนฉือฉานซื่อที่กำลังบูรณปฏิสังขรณ์อยู่จะกลายเป็น “นามบัตรทอง” ที่แสดงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ้อเจียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ พร้อมทั้งเป็นการรวบรวมพลังในการพัฒนาความแข็งแกร่ง ให้กับกิจการของพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ้อเจียงอีกด้วย


688 人数