ข่าวสารล่าสุด

พิธีเปิด “การประชุมอภิปรายพุทธศาสนา ประจำปี ๒๐๒๒” 
ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว 

640.jpeg

พิธีเปิด “การประชุมอภิปรายพุทธศาสนา ประจำปี ๒๐๒๒” 
ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว 

ช่วงเช้าของวันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ที่ผ่านมา ทางพุทธสมาคมจีนเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง ฐานการแลกเปลี่ยนการบรรยายคัมภีร์พุทธจีน พุทธสมาคมเมืองหังโจว วิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว ร่วมกันดำเนินการจัดพิธีเปิด“การประชุมอภิปรายพุทธศาสนา ประจำปี ๒๐๒๒” ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว

หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายเมืองหังโจวและมณฑลเจ้อเจียง ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพุทธสมาคมจีน พุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง และพุทธสมาคมเมืองหังโจว ตลอดจนสมาชิกทั้งหมดของทีมอภิปราย ๑๗ สาขา จากวิทยาลัยและโรงเรียนพุทธศาสนาแบบจีนทั่วประเทศ คณะอาจารย์และนิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว พร้อมกับคณะสาธุชนผู้ศรัทธาเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน

640-1.jpeg

ภาพ : พระอาจารย์กวงเฉวียน รองเลขาธิการพุทธสมาคมจีน ประธานพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง เป็นประธานในพิธีเปิด

640-2.jpeg

ภาพ : พระอาจารย์เหยี่ยนเจวี๋ย ประธานพุทธสมาคมจีน กล่าวปาฐกถา 

สำหรับหัวข้อหลักในการประชุมอภิปรายในครั้งนี้คือ “การปฏิบัติตามพุทธศาสนาบนวิถีจีน” ทีมอภิปราย ๑๗ สาขานั้นมาจากวิทยาลัยและโรงเรียนพุทธศาสนาแบบจีนทั่วประเทศ มีการเปิดหัวข้ออภิปรายอาทิเช่น “การเผยแพร่พุทธศาสนาไปสู่ต่างประเทศควรให้ความสำคัญในระดับสาธารณชนหรือระดับปัจเจกบุคคล”, “การเรียนการสอนในวิทยาลัยพุทธศาสตร์ต้องให้ความสำคัญด้านวิชาการมากกว่าด้านความเชื่อหรือให้ความสำคัญด้านความเชื่อมากกว่าด้านวิชาการ”, “วิทยาลัยพุทธศาสตร์ควรให้กำลังใจพระนิสิตในการอ่านแบบกว้างขวางหรือการอ่านแบบละเอียด”, “บนเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมสถานการณ์อันราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญหรืออุปสรรคนั้นสำคัญกว่า” เป็นต้น

การประชุมอภิปรายแบ่งเป็น ๔ รอบ คือการแข่งขันในรอบแรก การแข่งขันรอบก่อนชิงชนะเลิศ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยจัดให้มีถ้วยรางวัลสุวรรณปัทม์จำนวน ๓ รางวัล และรางวัลสุดยอดนักอภิปรายในระดับหมู่คณะและระดับบุคคล สำหรับการประชุมอภิปรายในครั้งนี้จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในช่วงบ่ายของวันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายนนี้ ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว


291 人数