ข่าวสารล่าสุด

เสร็จสิ้นพิธีปิด “การประชุมอภิปรายพุทธศาสนา ประจำปี ๒๐๒๒” 
ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว

640.jpeg

ช่วงเช้าของวันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ที่ผ่านมา ทางพุทธสมาคมจีนเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับพุทธสมาคมมณฑลเจ้อเจียง ฐานการแลกเปลี่ยนการบรรยายคัมภีร์พุทธจีน พุทธสมาคมเมืองหังโจว วิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว ร่วมกันดำเนินการจัดพิธีปิด“การประชุมอภิปรายพุทธศาสนา ประจำปี ๒๐๒๒” ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว กิจกรรมต่าง ๆ บนเวทีอภิปรายเป็นอันเสร็จสิ้นบริบูรณ์

ตัวแทนทีมอภิปราย ๑๗ สาขาที่มาจากโรงเรียนและวิทยาลัยพุทธศาสนาทั่วประเทศ ผลัดเปลี่ยนกันอภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติตามพุทธศาสนาบนวิถีจีน” ซึ่งเป็นหัวข้อหลักใน “การประชุมอภิปรายพุทธศาสนา ประจำปี ๒๐๒๒” ด้วยการอ้างอิงตามคัมภีร์ พินิจพิเคราะห์โดยลำดับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันโดยเคารพกฎกติกา คิดฉับไวตอบฉับพลัน ใช้วาทศิลป์เป็นเลิศ สำรวมอิริยาบถตามพระวินัยบัญญัติ หลังจากประเมินอย่างถี่ถ้วนโดยกรรมการตัดสินทั้ง ๖ ท่าน ทีมอภิปรายวิทยาลัยพุทธศาสตร์จีน และทีมอภิปรายวิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว (คณะสงฆ์ฝ่ายสตรี) ได้รับถ้วยรางวัล “สุวรรณปัทม์” อันดับ ๑ ทีมอภิปรายวิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว ทีมอภิปรายวิทยาลัยพุทธศาสตร์ฉืออวิ๋นเมืองเจ้อเจียง ได้รับถ้วยรางวัล “สุวรรณปัทม์” อันดับ ๒ ทีมอภิปรายวิทยาลัยพุทธศาสตร์มณฑลเจ้อเจียง (รวมทุกฝ่าย) ทีมอภิปรายวิทยาลัยฉือเอิน สังกัดวิทยาลัยพุทธศาสตร์มณฑลเจียงซู ทีมอภิปรายวิทยาลัยฉือเอิน สังกัดวิทยาลัยพุทธศาสตร์มณฑลเจียงซู (คณะสงฆ์ฝ่ายสตรี) และทีมวิทยาลัยพุทธศาสตร์หมิ่นหนาน (คณะสงฆ์ฝ่ายสตรี) ได้รับถ้วยรางวัล “สุวรรณปัทม์” อันดับ ๓

640-1.jpeg

ภาพ : ทีมอภิปรายวิทยาลัยพุทธศาสตร์จีน และทีมอภิปรายวิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว (คณะสงฆ์ฝ่ายสตรี) เข้ารับถ้วยรางวัล “สุวรรณปัทม์” อันดับ ๑

640-2.jpeg

ภาพ : ทีมอภิปรายวิทยาลัยพุทธศาสตร์เมืองหังโจว ทีมอภิปรายวิทยาลัยพุทธศาสตร์ฉืออวิ๋นเมืองเจ้อเจียง เข้ารับถ้วยรางวัล “สุวรรณปัทม์” อันดับ ๒

640-3.jpeg

ภาพ : ทีมอภิปรายวิทยาลัยพุทธศาสตร์มณฑลเจ้อเจียง (รวมทุกฝ่าย) และทีมอภิปรายวิทยาลัยฉือเอิน สังกัดวิทยาลัยพุทธศาสตร์มณฑลเจียงซู เข้ารับถ้วยรางวัล “สุวรรณปัทม์” อันดับ ๓

640-4.jpeg

ภาพ : ทีมอภิปรายวิทยาลัยฉือเอิน สังกัดวิทยาลัยพุทธศาสตร์มณฑลเจียงซู (คณะสงฆ์ฝ่ายสตรี) และทีมวิทยาลัยพุทธศาสตร์หมิ่นหนาน (คณะสงฆ์ฝ่ายสตรี) เข้ารับถ้วยรางวัล “สุวรรณปัทม์” อันดับ ๓


640-5.jpeg

ภาพ : พระอาจารย์ทั้ง ๙ รูป ได้แก่พระอาจารย์หมิงจิ่ว ฯลฯ เข้ารับรางวัลสุดยอดนักอภิปราย


304 人数