ข่าวสารล่าสุด

ประกาศประกอบพิธีธรรมธาตุอริยปุถุชนวารีพิภพอนุเคราะห์สหสากลมหาพรตอภิสันนิบาต

ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๒ วันนี้ ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว

640.jpeg

วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ที่ผ่านมา ตรงกับวันที่ ๑๓ เดือน ๑๐ ตามปฏิทินจันทรคติจีน วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว จัดพิธีชำระมณฑลเพื่อประกอบพิธีธรรมธาตุอริยปุถุชนวารีพิภพอนุเคราะห์สหสากลมหาพรตอภิสันนิบาต (เป็นวันที่พระอริยบุคคลและปุถุชนทั่วจักรวาลมาประชุมธรรมครั้งยิ่งใหญ่เพื่อรักษาศีลบำเพ็ญธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั่วสากลทั้งทางน้ำและทางบก) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ณ พระอุโบสถมหาวีรรัตนวิหาร

640-3.jpeg

ธงชัยแห่งพระสัทธรรมแขวนอยู่บนต้นไม้ใหญ่ภายในวัดหลิงหยิ่นซื่อ เสียงสวดมนต์ภาวนากึกก้องดุจเสียงพรหม พิธีธรรมธาตุอริยปุถุชนวารีพิภพอนุเคราะห์สหสากลมหาพรตอภิสันนิบาต ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการถูกต้องตามธรรมเนียมและจารีต มีการสวดพระสูตร พระธารณีต่าง ๆ เพื่อขมากรรมชำระบาป งดงามตามพระธรรมวินัย ประกอบด้วยมณฑลพิธีต่าง ๆ จำนวน ๖ มณฑลที่อยู่ภายนอกมณฑลพิธีอันได้แก่ มณฑลพิธีใหญ่ มณฑลพิธีอวตังสกะ มณฑลพิธีพระสูตรต่าง ๆ มณฑลพิธีศูรางคม มณฑลพิธีสัทธรรมปุณฑรีก และมณฑลพิธีวิสุทธิภูมิ

640-1.jpeg

ตลอดระยะเวลา ๗ วัน ๗ คืน พระสงฆ์ผู้ทรงภูมิธรรมทั้งหมดของวัดได้นำคณะสาธุชนตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ภาวนา ทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การสาธยายพระสูตร กราบพระขอขมากรรม ภาวนาพระอริยนาม อาราธนาพระอริยเจ้าให้เสด็จมายังมณฑลพิธี พิธีบูชาพระธรรมบาล ปล่อยชีวิตสัตว์ ประกอบพิธีโยคตันตระทิ้งกระจาดแจกทาน ระลึกพระนามพระพุทธเจ้าทั่วสากล แสดงศีลให้แก่โลกวิญญาณอันธการ พิธีน้อมส่งพระอริยเจ้าเป็นต้น เพื่ออธิษฐานขอพรจากพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรมบาล พญานาค และเหล่าทวยเทพให้เมตตาปกปักรักษา พร้อมทั้งอุทิศบุญกุศลให้กับเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในสายน้ำ บนพื้นดินหรืออากาศ ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันให้ได้หลุดพ้นร่วมกันทุกรูปนาม

640-2.jpeg

พิธีวารีพิภพธรรมสันนิบาตนี้ เป็นการประชุมธรรมที่ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดในพุทธศาสนาแบบจีน ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยเหนือใต้ของพระเจ้าเหลียงอู่ตี้ เปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคสมัยถัง สืบเนื่องถึงยุคสมัยซ่ง หยวน หมิง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง สืบทอดและแพร่หลายตลอดมาจวบจนถึงปัจจุบัน

 


818 人数