ข่าวสารล่าสุด

วิทยาลัยพุทธศาสตร์ เมืองหางโจว จัดพิธีเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2023 
และพิธีสำเร็จการศึกษาประจำปี 2022

91529822720e0cf3b1cdbb4553143314be09aa30.jpeg@f_auto.jpeg

  เช้าของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยพุทธศาสตร์ เมืองหางโจว จัดพิธีเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2023 และพิธีสำเร็จการศึกษาประจำปี 2022 ณ ห้องสมาธิ วิทยาเขตธรรมเมฆา (ฝ่าอวิ๋น) ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์

 

ในพิธีเปิดภาคเรียน พระธรรมาจารย์หุ้ยเหริน รองอธิการบดี ได้ประกาศรายชื่อรางวัลความก้าวหน้าด้านการศึกษาในปีการศึกษา 2022 รางวัลสำหรับอาสาสมัครและบริการ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมมอบรางวัลให้กับคณาจารย์และเหล่านิสิต และท่านศาสตราจารย์รับเชิญเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และหนังสือแต่งตั้ง จากนั้น ตัวแทนบัณฑิตดีเด่นประจำปี 2022 ขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณ

 

d62a6059252dd42afb69491a42699abec8eab8f9.jpeg@f_auto.jpeg

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน อธิการบดี เสนอความคาดหวัง 5 ประการ ร่วมกับการทำงานของวิทยาลัย ดังนี้ ประการที่ 1 คือต้องยกระดับจุดยืนทางการเมือง และทำความเข้าใจแนวคิดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประการที่ 2 คือเป้าหมายของการดำเนินงานในวิทยาลัยต้องชัดเจน และเสริมสร้างสาขาวิชาต่าง ๆ ให้แข็งแกร่ง ประการที่ 3 คือต้องพัฒนากำลังทรัพยากรครูอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับแนวคิดการดำเนินงานของวิทยาลัยที่เป็นสากล ประการที่ 4 คือมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กับการศึกษา และเพื่อปลูกฝังความสามารถพิเศษแบบ “หลายทางเลือก” ประการที่ 5 คือความกระตือรือร้นในการปรับตัวให้เข้ากับความทันสมัยของสังคมนิยม และสร้างมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

8b13632762d0f703b6b2a6bd37a890362697c528.jpeg@f_auto.jpeg


615 人数