ข่าวสารล่าสุด

เวลาเปิดให้เข้าชมวัดหลิงอิ่นสื้อ ในฤดูหนาวปี ค.ศ.2015: 07.00 – 18.15 น

เวลา 07.00 น. เริ่มเปิดประตูวัด

เวลา 17.30 น. หยุดจำหน่ายบัตรผ่านประตู

เวลา 17.45 น. หยุดรับบัตรผ่านประตู

เวลา 18.15 น. ปิดประตูวัด

หมายเหตุ.-วันประสูติพระพุทธเจ้า ทุกวันที่ 1 และ 15 (ตามปฏิทินของจีน) วันหยุดตามประกาศของทางราชการจีน จะเปิดประตูวัดก่อนครึ่งชั่วโมงจากเวลาของวันปกติ 

5109 人数