ข่าวสารล่าสุด

ภิกษุร่วมพันรูปออกเดินเท้าบิณฑบาต  ความใฝ่ฝันของประเทศจีน

 เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2015 ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ กิจกรรม“สัมมาวาจา สัมมาปฏิบัติ ความใฝ่ฝันประเทศจีน”อันเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการทางศาสนาสังคมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ในการนี้พิธี“พระพุทธศาสนาในอาคเนย์ใต้ กับกาเดินเท้าบิณฑบาต”อันเป็นกิจกรรมย่อย ก็ได้เริ่มพิธีในวันเดียวกันด้วย ซึ่งพระภิกษุที่ร่วมพิธีเดินเท้าบิณฑบาตประกอบด้วยพระภิกษุจากวัดหลิงอิ่นสื้อ 45 รูป กับพระภิกษุจากวัดต่างๆทั่วเมืองรวมกันได้ 630 รูป จึงสามารถกล่าวได้ว่ามีพระสงฆ์ร่วมพันออกเดินเท้าบิณฑบาต นับว่าเป็นขบวนแถวที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก

เช้าตรู่ เวลา 8 นาฬิกา บรรดาพระภิกษุที่ถึงพร้อมด้วยความสำรวมกายวาจาใจเริ่มออกเดินเท้าจากวัดเทียนจู๋ฝ่าสี่สื้อ ค่อยๆเดินตรงมายังวัดหลิงอิ่นสื้อ ตลอดทางมีพุทธศาสนิกชนหยุดเฝ้าดูอย่างล้นหลาม ร่วมอนุโมทนาและถวายปฏิสันถารตามแต่ศรัทธา

เมื่อขบวนแถวบิณฑบาตมาถึงวัดหลิงอิ่นสื้อ ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว และ พระอาจารย์กวงฉวน ท่านเจ้าอาวาสฯได้ ร่วมการเปิดพิธี กิจกรรม“สัมมาวาจา สัมมาปฏิบัติ ความใฝ่ฝันของประเทศจีน”จากการเดินเท้าบิณฑบาตครั้งนี้ได้มียอดเงินบริจาครวม 468,000 หยวน ซึ่งได้มอบให้แก่มูลนิธิการกุศลแห่งมณฑลเจ๋อเจียงทั้งหมด เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงน้ำใช้น้ำดื่มห้าประเภท พระอาจารย์กวงฉวนได้กล่าวย้ำว่าจุดประสงค์หลักของการเดินเท้าบิณฑบาตครั้งก็เพื่อเน้นในด้านการกุศล ซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาในเรื่องสัมมาวาจา และสัมมาปฏิบัติ เพื่อนำความสมานฉันท์มาสู่สังคม

พระอาจารย์อี๋จั้ง ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียงได้กล่าวประกาศคำรณรงค์กิจกรรม“สัมมาวาจา สัมมาปฏิบัติ ความใฝ่ฝันของประเทศจีน”อันเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการศาสนาสังคมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง มร.เฝิงจื้อหลี่ ผู้อำนวยการคณะกรรมการกิจการศาสนามสังคมแห่งมณฑลเจ๋อเจียงได้ประกาศแนวทางของ กิจกรรม“สัมมาวาจา สัมมาปฏิบัติ ความใฝ่ฝันของประเทศจีน”

หลังจากนั้น พระภิกษุที่เดินเท้าบิณฑบาต 630 รูปร่วมกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติ ได้มีพิธีดื่มน้ำชา“หวินหลินฉาหลี่”ที่เป็นวัฒนธรรมโบราณ “ฉานเหมินฉาหลี่”พิธีการดื่มชาของนิกายเซนเป็นพิธีการทางพุทธศาสนาโบราณที่พระสงฆ์ต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือน ประเพณีดังกล่าวเริ่มมีขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง หลังจากนั้นได้เผยแพร่ไปสู่ญี่ปุ่นที่อยู่ด้านตะวันออกของประเทศจีน และก็ยังคงปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้

พิธีดื่มน้ำชา“หวินหลินฉาหลี่”ในวันนี้ เกิดจากการเป็นธุระและสนับสนุนจากพระอาจารย์กวงฉวน โดยยึดถือตามบันทึกเอกสารทางววรรณคดีโบราณของนิกายเซน รวมทั้งเทียบเคียงกับ พิธีกรรม“เลี้ยงน้ำชาสี่ถ้วย”ของสายวัดโตฟูกูจิซึ่งเป็นนิกายรินไซแห่งประเทศญี่ปุ่น แล้วใช้เป็นพื้นฐานจัดให้มีพิธีดื่มชานิกายเซนนี้ขึ้นมา

ในวาระสรงน้ำพระพุทธรูปอันเป็นมงคลยิ่งในวันนี้ พระภิกษุ 630 รูปและผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ประจักษ์พบเห็นวัฒนธรรมการเลี้ยงน้ำชาของวัดวาอารามสมัยโบราณซึ่งตามปกติจะยากที่จะพบเห็น

สุดท้าย จตุบริษัทพุทธสาวกและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแห่งนครหางโจวได้ร่วมพิธีภาวนาอำนวยชัยให้สังคมโลกสันติสุข ที่ด้านนอกของพระมหาอุโบสถ โดยอาราธนาบุญกุศลจากการที่พระสงฆ์ร่วมพันรูปเดินเท้าบิณฑบาตในวันนี้ อุทิศให้แก่สังคมโลกสงบสุข มนุษย์โลกสันติสุข แคล้วคลาดจากภยันตรายทุกประการตลอดไปกาลนาน

2189 人数