ข่าวสารล่าสุด

ห้องสมุดหวินหลิน ของวัดหลิงอิ่นสื้อได้ตั้งหิ้งหนังสือชนิดเคลื่อนที่ ณ สนามบินเซียวซาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโบราณอันดีงามของจีนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ห้องสมุดหวินหลินของวัดหลิงอิ่นสื้อได้ร่วมมือกับห้างเฉิงเซียงถางจัดตั้งหิ้งหนังสือเคลื่อนที่อันมีรูปแบบวัฒนธรรมโบราณของจีนณร้านหนังสือสานฝันทะเลสาบซีหูในเขตที่นั่งพักผู้โดยสารเครื่องบินที่เรียกมนุษย์ธรรมในสนามบินเซียวซานพร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีโบราณต่างๆหลายแขนงรวมทั้งสิ้น600กว่าเล่มซึ่งประกอบด้วยหนังสือด้านวรรณคดีด้านประวัติศาสตร์ปรัชญาพุทธศาสนาขั้นพื้นฐานเป็นต้น โดยหวังว่าหนังสือที่กอร์ปไปด้วยสาระและสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ของการดำรงชีพและจิตวิญญาณวรรณคดีโบราณของจีนเหล่านี้สามารถผูกสัมพันธ์กับผู้อ่านทั้งหลาย เพื่อให้บรรดาผู้คนทั้งหลายที่วันๆหมกมุ่นอยู่กับวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายขัดข้องเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามจักได้มีพลังชักนำมิให้หลงทางและมีที่พึ่งทางใจได้

【ข้างๆหิ้งหนังสือเคลื่อนที่ ผู้โดยสารเครื่องบินคนหนึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือ  

【หิ้งหนังสือเคลื่อนที่ร้านหนังสือสานฝันทะเลสาบซีหูของห้างเฉิงเซียงถาง
ในเขตที่นั่งพักผู้โดยสารเครื่องบินที่เรียกมนุษย์ธรรม ในสนามบินเซียวซาน】

ณบัดนี้ห้างเฉิงเซียงถางได้จัดวางหนังสือจำนวน300กว่าเล่มไว้บนหิ้งหนังสือเคลื่อนที่แล้วผู้โดยสารสามารถหยิบหนังสืออ่านได้ฟรีร้านหนังสือสานฝันทะเลสาบซีหูในเขตที่นั่งพักผู้โดยสารเครื่องบินที่เรียกเขตมนุษย์ธรรม อยู่ที่ทางเข้าประตูขึ้นเครื่องบิน ประตูB40,อาคารสนามบินT3แห่งสนามบินเซียวซานเพื่อใช้เวลาที่นั่งรอขึ้นเครื่องบินอย่างมีสาระอีกทั้งยังได้เสริมสร้างความรู้และสติปัญญาด้วย

ร้านหนังสือสานฝันทะเลสาบซีหูในเขตที่นั่งพักผู้โดยสารเครื่องบินที่เรียกเขตมนุษย์ธรรมของห้างเฉิงเซียงถางนั้นเป็นการแหวกแนวรูปแบบการที่ผู้โดยสารเครื่องบินนั่งรอขึ้นเครื่องฯในแนวเดิมๆ โดยจัดตั้งหิ้งหนังสือเคลื่อนที่ให้ผู้โดยสารฯหยิบอ่านได้ฟรี ที่หน้าร้านหนังสือของห้างเฉิงเซียงถางในเขตที่นั่งพักผู้โดยสารเครื่องบินที่เรียกเขตมนุษย์ธรรมโดยมีบรรยากาศเหมือนลานนั่งเล่นตามวัฒนธรรมจีนโบราณผู้โดยสารสามารถเลือกหยิบหนังสือที่ตนชอบแล้วนั่งอ่านในลานเพื่อใช้เวลาอย่างมีสาระในขณะที่รอขึ้นเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

1753 人数