แนะนำวัดหลิงอิ่นสื้อ
ภาษาไทย > แนะนำวัดหลิงอิ่นสื้อ > ชีวประวัติย่อๆของพระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสปัจจุบัน วัดหลิงอิ่นสื้อ

แนะนำเจ้าอาวาส

 

พระอาจารย์กวงฉวน เกิด เมื่อปี ค.ศ. 1961, เป็นชาวนครหางโจว มณฑลเจ๋อเจียง
เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1989 ออกบวชที่วัดฝ่ากวงสื้อ อำเภอไห่เหมิน มณฑลเจียงจู
เดือนเมษายน ค.ศ. 1990 อุปสมบถที่วัดหลงฮว๋ากู่สื้อ นครเซี่ยงไฮ้
เดือนเมษายน ค.ศ.1992 สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเซี่ยงไฮ้ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม ปีเดียวกัน ได้ศึกษาหลักสูตรบริหารจิ่วฮว๋าซานของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน
ตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 1992 ถึง เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1995 เป็นพระกำกับดูแลการศึกษาหลักสูตรฉงหมิงปันของวิทยาลัยพระพุทธศานาแห่งเซี่ยงไฮ้ ต่อมาได้เป็นพระกำกับดูแลวัดฉงหมิงก่วงฝูสื้อแห่งเซี่ยงไฮ้
เดือนมีนาคม ค.ศ.1997 เป็นพระกำกับดูแลวัดจงเทียนจู๋ฝ่าจิ้งฉานสื้อแห่งนครหางโจว
ปี ค.ศ. 1999 เป็นอธิการบดี วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว
เดือนธันวาคม ค.ศ.2002 เป็นรองเลขาธิการ และกรรมการบริหาร สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว
เดือนธันวาคม ค.ศ.2004 เป็นเลขาธิการ สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว
เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2005 สำเร็จหลักสูตรปริญญาโทด้านปรัชญาประเทศจีน จากมหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเจ๋อเจียง
ตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2005 จนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 เป็นพระกำกับดูแลววัดหลิงอิ่นสื่อแห่งนครหางโจว
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 2010 จนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว
เดือนตุลาคม ค.ศ.2011 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหลิงออิ่นสื้อ
บทความทางวรรณกรรมและบทประพันธ์ที่พระอาจารย์กวงฉวนเคยเรียบเรียงและตีพิมพ์ประกอบด้วย :
ชาและเซน :ประวัติและความเป็นจริง
การใช้ผิดวิธีของประโยคที่ว่าชาและเซนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การสืบทอดดนตรีพระพุทธศาสนาภายใต้การพัฒนาเจริญเติบโต
หนังสือชุดนานาทัศนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาและเซน
วิเคราะห์วิชาเรื่องเหตุและวิชชา
รวบรวมวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีเด่นแห่งนครหางโจว
ปัจจุบันดำรงตำแหย่งกรรมการบริหาร สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน รองประธาน สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง กรรมการสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งมณฑลเจ๋อเจียง กรรมการบริหาร สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งนครหางโจว

6450 人数