ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ
ภาษาไทย > ตำหนักพระอุโบสถและวรรณคดีวัตถุ > ห้องรับแขกเหลียนเติงเก๋อ

ห้องรับแขกเหลียนเติงเก๋อ

 

597 人数